Kreacja

Tutaj znajdziesz to, co wypływa z najgłębszych warstw mojego i innych osób Jestestwa. 
To, do czego niejednokrotnie popycha ból, innym razem spokój i radość. 
To, co zapewne nie powstałoby, gdyby nie… Dusza. 
Wielokrotnie patrząc na to, co się pokazało (rysunek, wiersz), 
nie mam wątpliwości, że wyraża to także Ją i bez Jej udziału nie mogłoby powstać.

To miejsce, gdzie nasze Dusze mogą się spotkać ❤️

Zapraszam: